Co to jest tak zwana broń palna oraz w jakim miejscu praktycznie każdy mógłby poćwiczyć strzelanie?

Posted on 21/01/2019 1:27pm

Swobodne korzystanie z co poniektórych rodzajów broni jest w Polsce od pewnego okresu niedozwolone. Innymi słowami należy mieć istotny powód (np. ryzyko zakłócenia tzw. miru domowego) i zaliczyć specjalne próby psychologiczne.


muzyka
Author: Justin Higuchi
Source: http://www.flickr.com


Istnieją ponadto inne ograniczenia, jednak te nie zostały na ludzi nałożone bez wyraźnego powodu.


t-shirt
Author: McArthurGlen Designer Outlets
Source: http://www.flickr.com


Takie wymagania regulowane są przez stosowną ustawę o broni i amunicji. Definiuje ona czym jest m.in. tzw. broń palna oraz jakie naboje można by uznać za odpowiednią do niej amunicję. Okazuje się, że jako broń uznaje się jakiekolwiek urządzenie zdolne do rażenia celów na odległość. Tak zwana broń palna to broń miotająca pociski za pomocą energii gazów powstałych ze spalania ładunku miotającego. Tego typu wariant broni można rozdzielić ze względu na typ zastosowanego układu miotającego. Istnieje zatem broń lufowa oraz przykładowo rakietowa.


W rzeczywistości szczęśliwie nieczęsto osobiście mamy jakikolwiek z nią kontakt, jednak praktycznie każdy może poćwiczyć strzelanie z różnych rodzajów broni na tak zwanej strzelnicy. To wydzielone miejsce, w którym można bezpiecznie dla całego otoczenia trenować swe umiejętności strzeleckie. Każde takie miejsce posiada swoją zbrojownię, w której obecnych jest dużo rodzajów broni palnej. Od takiej tzw. krótkiej (np. pistolet) do broni długiej (np. karabin). Warto też wspomnieć, że istnieje między innymi tak zwana broń myśliwska, a zatem broń palna, którą wykorzystuje się w celu regulowania populacji wybranych zwierząt.
Jaka by ona jednak nie była, korzystać z niej powinni jedynie w konkretnych wypadkach osoby wykwalifikowane, gdyż mogłaby ona zrobić innemu człowiekowi naprawdę olbrzymią szkodę.

Tags: gra, moc, umiejętności, kraj